Registrační formulář

Po registraci získáš zkušební dobu trvající 31 dní. Následně budeš mít možnost vstoupit do našeho spolku jako jeho právoplatný člen a využívat všechny členské výhody.

Tvůj email

Tvůj kontaktní email:

a jméno

Uveď, prosím, svoje celé jméno:

*) Registrací na tomto webu a vstupem do spolku souhlasíte se zpracováním osobních a citlivých údajů zapsaným spolkem Cesta poznání v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění. Chci vědět více! Účelem uchování údajů je zajištění průkazné identifikace vaší osoby jako člena spolku nebo poskytnutí služeb, které vycházejí z cílů a poslání spolku. Správce údajů (Cesta poznání, z.s. - konkrétně její předseda) se zavazuje poskytnuté údaje řádně zabezpečit, neposkytnout je třetím osobám (pokud s touto intencí již vědomě nebyly poskytnuty subjektem údajů) a řádně je zničit nebo anonymizovat, pokud dojte k ukončení členství ve spolku nebo zrušení registrace na tomto webu. Přenos dat na webu je navíc pro Vaši větší bezpečnost šifrován protokolem HTTPS.

Následující tři položky jsou dobrovolné.

(Uvidí je pouze předsednictvo spolku.)

Co bys chtěl/a, aby Ti registrace přinesla? (nepovinné)
O jaké oblasti osobnostního rozvoje nebo obory se zajímáš? (nepovinné)
Jak jsi se dozvěděl/a o Cestě poznání/této webové stránce? (nepovinné)